Elektrība un vājstrāvas tīkli

SIA „Jumis HB” nodrošina kompleksus risinājumus vājstrāvas un elektroapgādes sistēmu ierīkošanai un uzturēšanai. Led risinājumu ierīkošana un uzturēšana.

SIA “Jumis HB” piedāvā:

  • Esošo vājstrāvas, elektroapgādes sistēmu un tīklu auditu un modernizāciju;
  • Vājstrāvas, elektroapgādes tīklu projektēšanu;
  • Vājstrāvas un elektroapgādes sistēmu un tīklu ierīkošanu, tajā skaitā aprīkojumu un materiālus;
  • Ierīkoto sistēmu un tīklu testēšanu un palaišanu;
  • Vājstrāvas un elektroapgādes tīklu tehnisko apkalpošanu.

SIA „Jumis HB” sniedz lietotāja elektrotīklu ar spriegumu līdz 1000V audita pakalpojumus.


Lietotāja elektriskā tīkla audits tiek veikts tīkla robežās no AS „Latvenergo” skaitītāja līdz „lietotāja rozetei”. Pēc klienta vēlmēm auditu var veikt arī lietotāja tīkliem pieslēgtajam aprīkojumam.